Om mig

Min bakgrund

Jag är legitimerad psykolog sedan 2009 och har arbetat inom ett flertal områden som psykolog, såsom inom Vuxenpsykiatrin, Barnhälsovården, Barn-och ungdomspsykiatrin och Primärvården, samt som enhetschef.

Jag har erfarenhet av att arbeta med både individer, grupper och organisationsutveckling, och har bland annat arbetat med ätstörningsvård, stöd i föräldraskap, krissamtal och psykologisk behandling för stressrelaterad problematik, sömnproblematik, ångest och depression. 

Jag har ett intresse för forskning och kunskapsutveckling och har varit involverad i tre forskningsprojekt. Den egna kunskapsutvecklingen är viktig och jag har bland annat läst specialistkurser för psykologer, såsom Unified Protocol som är en transdiagnostisk behandlingsmetod med fokus på känsloreglering och specialistkursen Fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

Jag har dessutom ett stort intresse för att integrera psykisk, fysisk och existentiell hälsa, där yoga, fysisk aktivitet och existentiella frågor är viktiga delar.

Leg. psykolog Anna Lowén

Telefon 0760 – 22 86 22

Mail anna@progressapsykologi.se

Besöksadress St Larsgatan 9 i Linköping