Psykologsamtal

Den traditionella synen på psykologer och samtal hos psykolog präglas nog hos många av att kontakt med psykolog etableras först när problem har uppstått. Jag vill bredda detta synsätt och vill gärna träffa dig så tidigt som möjligt, för att kunna arbeta preventivt. Exempelvis kanske du snart ska bli förälder och kan behöva samtala om denna stora livsomställning eller behöver en ny riktning i din tillvaro.

Du är givetvis välkommen även när det finns behov av psykologisk behandling. Vid psykologisk behandling görs först en kartläggning av din nuvarande situation, din bakgrund och behandlingsmöjligheter. Därefter kommer vi överens om innehåll, mål och lämpliga behandlingsmetoder.

Den psykologiska behandlingen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), dvs att vi arbetar med medvetenheten hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop för att kunna göra medvetna beteendeval. Utifrån sökorsak anpassas behandlingen utifrån dina behov och kan integreras med innehåll utifrån CFT (Compassion fokuserad terapi) eller ACT (Acceptance Commitment therapy) och/eller fokus på att öka färdigheter inom känsloreglering (Unified Protocol). Omfattningen av den psykologiska behandlingen brukar vara 10-20 gånger, men individanpassas utifrån behov.

Jag arbetar gärna med:

Stressrelaterad problematik

Livskriser

Relationsproblem

Nedstämdhet

Oro och ångest

Sömnproblematik

Jag samarbetar med Lilla Kliniken och tar emot dig i deras ljusa och fina lokaler på St Larsgatan 9 i Linköping

Leg. psykolog Anna Lowén

Telefon 0760 – 22 86 22

Mail anna@progressapsykologi.se

Besöksadress St Larsgatan 9 i Linköping