Walk the talk – samtal i promenadform

Walk the talk- gå från ord till handling

Kombinera kraften i naturen med psykologiska interventioner

Varför?

Fördelarna med samtal i promenadform i naturen är flera; fysisk aktivitet har en positiv effekt på både vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Att komma ut i naturen kan dessutom hjälpa till att aktivera det parasympatiska nervsystemet, som ofta kallas för ”lugn och ro-systemet” i vårt autonoma nervsystem, vilket kan vara en viktig del exempelvis vid återhämtning från stressrelaterad problematik.

Syftet är att få till de förändringar du behöver, lära dig nya färdigheter och på ett nyfiket sätt få nya perspektiv på tillvaron.

Hur?

Samtalet sker i utemiljö- såsom promenad i parkmiljö eller fina strövarstråk, med möjlighet att stanna till för att uppleva trädens sus eller lyssna på en porlande bäck.

Innehåll?

Vi kommer tillsammans överens om vad samtalen ska fokuseras på. Du kanske står inför ett livsval som du behöver samtala kring och få nya perspektiv på, eller så har du hamnat i en stressfylld tillvaro där du behöver få till förändringar. Samtalet kan kombineras med övningar i medveten närvaro och andningsövningar ute i naturen. Samtalen utgår ifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT), som är evidensbaserade metoder inom psykologisk behandling.

Samtalen i promenadform kan med fördel kombineras med samtal på mottagningen.

Välkommen att använda ditt friskvårdsbidrag hos Wellnet för tjänsten Stresshanteringssamtal i promenadform

Leg. psykolog Anna Lowén

Telefon 0760 – 22 86 22

Mail anna@progressapsykologi.se

Besöksadress St Larsgatan 9 i Linköping