Jag har länge varit intresserad av ett helhetsperspektiv på psykisk hälsa, och genom Progressa Psykologi förverkligas detta. I dagsläget erbjuder jag psykologsamtal, konsulttjänster för psykologer, samtal i promenadform samt medicinsk yoga för grupper.

Mina ledord för Progressa Psykologi är helhet, hållbarhet och utveckling.


Helhet står för en helhetssyn på ditt välbefinnande, där psykisk, fysisk och existentiell hälsa är viktiga delar. Dessutom är helhetsupplevelsen av Progressa Psykologi viktig och att du som söker kontakt med mig upplever att alla delar, från att du tar kontakt med mig till att kontakten avslutas fungerar på det sätt som du har förväntat dig.


Hållbarhet handlar om att Progressa Psykologi står för ett hållbart förhållningssätt till miljöfrågor och att det finns en medvetenhet i samtliga val för företaget, såsom för inköp och transporter.


Utveckling representerar lusten att stå i ständig utveckling och att kunna utveckla och skapa nya tjänster vid efterfrågan, så saknar du någon tjänst så hör gärna av dig. Utveckling står även för kunskapsinhämtning och att tillämpa nya evidensbaserade metoder.


Välkommen att kontakta mig

Leg. psykolog Anna Lowén

Telefon 0760 – 22 86 22

Mail anna@progressapsykologi.se

Besöksadress St Larsgatan 9 i Linköping

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.

Företaget är registrerat för F-skatt.